pixel

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A

Miskolc Síiskola Kft.

www.miskolcisiiskola.hu

HONLAP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

2021. 10. 01.

Az adatkezelő személye és tevékenysége

Név: Miskolci Síiskola Kft.

Cégjegyzékszám: 05-09-034081

Adószám:29201774-2-05

Székhely: 3527 Miskolc, József Attila u.57

Telefon: +36 70/365 72 50

E-mail: miskolcisiiskolakft@gmail.com

Adatvédelmi felelős: Kosztoványi Norbert 

Adatvédelmi felelős beosztása: ügyvezető

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett szervezet. Az Adatkezelő sporttevékenységet folytat.

Az adatkezelés célja

Adatkezelő, szolgáltatásainak könnyebb elérhetősége érdekében Weboldalt üzemeltet. A weboldal elérhetősége a www.miskolcsiiskola.hu Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.miskolcisiiskola.hu oldal látogatói önkéntes hozzájárulása.

Cookie-k (sütik) kezelése

A www.miskolcisiiskola.hu honlap az Üzemeltetőtől független típusba sorolható cookie-kat (sütiket) használ. Az ilyen típusú cookie-k az Üzemeltetőtől független harmadik fél, a Google Analytics szolgáltatása által alkalmazott sütik, amelyek statisztikai célból olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt nézte meg a látogató; a felhasználó a honlap mely részére kattintott; hány oldalt keresett fel; milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje; melyek voltak az esetleges hibaüzenetek stb. A Google Analytics célja, hogy az adatokból olyan statisztikai kimutatás készüljön, amely lehetővé teszi a honlap és az azon található funkciók fejlesztését, ezáltal a felhasználók számára biztosított élmények javítását, továbbá a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatások nyújtását. A Google Analytics által az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatok kizárólag anonimizált módon, statisztikai kimutatások formájában kerülnek átadásra, így azokból sem közvetve, sem közvetlenül az egyes személyek nem azonosíthatóak. A Google Analytics által végzett adatkezelésért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további információkat az alábbi linken talál:

 

A Google Analytics sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani azok használatát. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás, és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése következtében előfordulhat, hogy felhasználók nem lesznek képesek www.miskolcisiiskola.hu honlap funkcióinak teljes körű használatára, valamint hogy a honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Twitter, Youtoube stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Adattovábbítás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. Az üzemeltetett weboldal nem végez adattovábbítási tevékenységet.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törlésre kerül.

 

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAIH) Jogairól részletes tájékoztatást a www.miskolcisiiskola.hu oldalon található adatkezelési tájékoztatóban, illetve az miskolcisiiskolakft@gmail.com e-mail címre, vagy a 3527 Miskolc, József Attila u.57. címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.